Co warto wiedzieć na temat badań kierowców?

Wykonanie badań lekarskich to obowiązek każdego przyszłego kierowcy. Do jego przeprowadzenia zobowiązane są również wszystkie te osoby, które ubiegają się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami, które zostało cofnięte na skutek stanu zdrowia.

Badania kierowców wykonać można w wielu placówkach. — przychodniach medycyny pracy czy przychodniach rodzinnych. Niektóre szkoły nauki jazdy wysyłają swoich kursantów na badania do współpracującej z nimi placówki. Przed zapisaniem się na badanie warto się upewnić, czy dany lekarz wystawiający zaświadczenia posiada stosowne uprawnienia. W przeciwnym wypadku, dokument może nie być honorowany podczas wyrabiania Profilu Kandydata na Kierowcę, co w znaczący sposób opóźni rozpoczęcie kursu na prawo jazdy.

W jaki sposób przebiega badanie kierowców? Z reguły trwa ono nie dłużej niż 20 — 30 minut i poza wywiadem obejmuje również ocenę stanu zdrowia narządów równowagi, wzroku, słuchu, układu sercowo — naczyniowego, oddechowego oraz ruchu. Dodatkowo, lekarz orzecznik bada poziom cukru we krwi. Na bazie rozmowy z kierowcą, dokonuje on oceny jego stanu psychicznego. Stwierdzić może również obecność objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających.

Jak długo ważne jest takie badanie? Wszystko zależy tutaj od wieku kierowcy oraz kategorii prawa jazdy. Im więcej nieprawidłowości zostało wykrytych w jego trackie, tym częściej będzie musiało być ono powtarzane.

Jeżeli chodzi o koszt badania kierowców, wynosi ono 200 złotych. Kwota ta jest określona przepisami ustawy.

Na badania kierowców w Warszawie zapisać można się na stronie: www.badania-kierowcow.warszawa.pl.

Dodaj komentarz